โครงการวันต่อต้านยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมงานโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปัญหายาเสพติด เด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ “ทักษะชีวิตการปป้องกันยาเสพติด” ให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม โดย วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2919972064965866&type=3