ประชุมการเยี่ยมเสริมพลัง BR : IMC

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมการเยี่ยมเสริมพลัง BR : IMC โครงการพัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) เขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2917987291831010&type=3