การตรวจเยี่ยมวัดในเขตปกครองจังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์อำเภอชัยบาดาล โดยมีคณะสงฆ์ในเขตอำเภอชัยบาดาลเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมวัด จาก ตำบลลำนารายณ์ ตำบลท่าดินดำ ตำบลมะกอกหวาน ตำบลชัยบาดาล ตำบลห้วยหิน ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตำบลนิคมลำนารายณ์ ตำบลศิลาทิพย์ ณ วัดลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2917914185171654&type=3