โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างป้องกันฯ ปี 2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อมให้กับพนักงานลูกจ้างให้มีความรู้ ความชำนาญ ทักษะและประสบการณ์ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลชัยบาดาล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลท่าโขลง เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลท่าศาลา และเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขอขอบคุณ วิทยากร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน จากทุกหน่วยงาน ที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 ในครั้งนี้

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2910041132625626&type=3

ดูน้อยลง