โครงการวันสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการวันสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเฉลิมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน เช่น ต้นยางนา พะยอม ผักหวานป่า สัก พยุง พิกุล ตะเคียน ประดู่ ฯลฯ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ณ บริเวณโรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2904728656490207&type=3