รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้แก่ สุนัข – แมว

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล

ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล
ได้จัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้แก่ สุนัข – แมว ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565
ตั้งเวลา 08.30 – 12.00 น.
บริเวณโรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลลำนารายณ์

สุนัขและแมวที่นำมารับบริการให้ปฏิบัติดังนี้
1.สุนัขและแมวที่นำมาทำหมันควรมีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
2.สุนัขและแมวที่นำมาทำหมันควรงดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
3.สัตว์ที่มาฉีดวัคซีนและทำหมันควรมีสุขภาพแข็งแรง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทรศัพท์ (036)461-758-9 ต่อ 21

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2896560303973709&type=3