พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา” และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2565 ณ กองอำนวยการ บริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจร ตลาดลำนารายณ์