สัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครัั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจากนายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของเทศบาล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปบูรณาการการบริหารจัดการภารกิจของเทศบาลให้มีการพัฒนาอย่างมีระบบอย่างยั่งยืน ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2930088233954249&type=3