ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และน้องๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามตั้งแต่เยาว์วัย และให้เด็กได้ตระหนักถึงความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2933103106986095&type=3