พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2937394566556949&type=3