ศึกษาดูงานการจัดการขยะ ตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

จัดโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปี 2565 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ฟังบรรยายเรื่องการบริหารจัดการขยะแบบองค์รวม และลงพื้นที่ดูงานสถานที่จริง

โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้นำชุมชน ทุกหมู่ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2939467626349643&type=3