ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลลำนารายณ์

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลลำนารายณ์ ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลฯ จำนวน 12 หมู่ 160 คน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ใช้สถานที่โรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลเป็นสถานที่ประชุมประจำเดือน

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2943404605955945&type=3