โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล จัดโครงการซ้อมแผนอัคคีภัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โดยมีการจำลองสถานการณ์หนีไฟและอพยพเด็กนักเรียนออกจากอาคารเรียนมายังจุดรวมพล เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้นเคยและแก้ไขปัญหาได้หากต้องเผชิญเหตุการณ์จริง อีกทั้งยังมีการสอนใช้ถังดับเพลิง และอุปกรณ์ที่ใช้ดับเพลิงเบื้องต้นในการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2943548939274845&type=3