ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565 ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 40 คน ระยะเวลาในการฝึกจำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล โรงพยาบาลชัยบาดาล เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลป่าตาล เทศบาลตำบลท่าโขลง เทศบาลตำบลท่าวุ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเทียม และองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2947354018894337&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2948884165407989&type=3