โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ รุ่นที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้”สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลำนารายณ์” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2952218321741240&type=3