1 October 2023
Latest:
กิจกรรมเทศบาล

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่องสารเสพติด เอดส์

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่องสารเสพติด เอดส์ สำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ในการส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศในยุคปัจจุบัน และวิธีการรับมือ ป้องกัน การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ HIV หรือเอดส์ และวิธีป้องกัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขอขอบคุณ วิทยากร จาก องค์กรพิ้งมังกี้ เพื่อความหลากหลายทางเพศ ประเทศไทย ในการมอบความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2952839288345810&type=3