เทศบาลพบประชาชน ชุมชนรถไฟพัฒนา หมู่ 10 ลำนารายณ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน “เทศบาล 17 ชุมชน” ทุกคนคือญาติมิตร ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยมีการลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มอบถังเคมีดับเพลิง บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย รับปรึกษาเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และให้ความรู้การคัดแยกขยะ โดยวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่บริเวณ ชุมชนรถไฟพัฒนา หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2953360758293663&type=3