กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2953424564953949&type=3