1 October 2023
Latest:
กิจกรรมเทศบาล

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ศึกษาดูงาน

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้เรียนรู้การจัดการพื้นที่แบบทฤษฎีใหม่ ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีทั้งแหล่งกักเก็บน้ำ เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่สำหรับเป็นที่พักอาศัย เรียนรู้วิธีการทำขนมไทยจากบ้านป้ามะลิ ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทย และได้ไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.495210369313733