ตรวจสารปนเปื้อนอาหาร “Clean Food Good Taste”

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลชัยบาดาล และสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสารปนเปื้อน ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ำ และมือของผู้ที่สัมผัสอาหาร ร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลลำรายณ์ เพื่อเป็นการดูแลเฝ้าระวังและควบคุมให้อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.487307600104010