ตรวจรับงานปรับปรุงถนน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนน คสล.และรางวี คสล. (หน้าอาคารราชพัสดุ) หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.496730959161674