ขอเชิญผู้สูงอายุ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลำนารายณ์ ขอเชิญผู้สูงอายุ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา โทรศัพท์ 036-461758