การเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำนารายณ์ 📣

เรื่อง การเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

✨ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น.

📌 ณ สถานที่ภายในชุมชนตามที่เทศบาลตำบลลำนารายณ์กำหนด