การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำนารายณ์

เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว

ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น.