เปิดรับสมัครโครงการ “ศิลปินสอนศิลปะ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ 📣

เปิดรับสมัครโครงการ “ศิลปินสอนศิลปะ”🎨

1️⃣ อายุระหว่าง 7-13 ปี

2️⃣ มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

3️⃣ อบรมระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ในวันราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3

📋 เอกสารการสมัคร

⭐️ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

⭐️ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

⭐️ หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

📅 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 29 มีนาคม 2567

⏰ ในวันและเวลาราชการ

📌 กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำนารายณ์

(รับจำนวน 30 คน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำนารายณ์

☎️เบอร์โทรศัพท์ (036)461-758-9 ต่อ 22