จุดรองรับขยะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องจุดรองรับขยะ

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ได้จัดจุดรองรับขยะ บริเวณปากซอยวัดอุดมสันติวรรณ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะในเขตเทศบาล ประชาชนสามารถนำขยะมาทิ้งที่จุดรองรับขยะดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติดังนี้

1.ขยะที่นำมาทิ้งจะต้องใส่ถุงมัดรวบให้เรียบร้อย

2.ไม่นำเศษหิน ดิน ทราย และปูนมาทิ้งที่จัดรองรับขยะ

3.ทิ้งขยะให้ลงจุดรถขยะที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้

เนื่องจากปัจจุบัน ประชาชนมีการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ที่ทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ให้ ทำให้พื้นที่บริเวณอื่นสกปรก มีกลิ่นเหม็น เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคต่างๆ ส่งผลกระทบมากมาย

จึงขอความร่วมมือ ประชาชนที่จะนำขยะมาทิ้ง ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทางเทศบาลกำหนด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะ

****เรื่องง่ายๆที่เราทุกคนควรช่วยกัน เริ่มต้นได้ตั้งแต่ตัวเราเอง****

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เบอร์โทรศัพท์ 036-461758-9 ต่อ 21