เลื่อนการประกาศผลการประกวดคำขวัญประจำเทศบาลตำบลลำนารายณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการประกาศผล

การประกวดคำขวัญประจำเทศบาลตำบลลำนารายณ์

เป็นวันที่ 24 เมษายน 2567

ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความล่าช้า

และขอขอบคุณทุกท่านร่วมกิจกรรมค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ (036)461-758-9