1 October 2023
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดปิดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลตำบลลำนารายณ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)จึงหยุดการสอนและปิดเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันฯตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น