1 October 2023
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข – แมว

📢📢ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข – แมว 📢📢

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล

ได้จัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้แก่ สุนัข – แมว

ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565

ตั้งเวลา 08.30 – 12.00 น.

บริเวณโรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลลำนารายณ์

สุนัขและแมวที่นำมารับบริการให้ปฏิบัติดังนี้

1.สุนัขและแมวที่นำมาทำหมันควรมีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

2.สุนัขและแมวที่นำมาทำหมันควรงดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

3.สัตว์ที่มาฉีดวัคซีนและทำหมันควรมีสุขภาพแข็งแรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสาธารณสุขฯ

เบอร์โทรศัพท์ (036)461-758-9 ต่อ 21