ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566