ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคชเสนีย์ ฝั่งหน้าธนาคารกสิกรไทย จากบริเวณปากซอยคชเสนีย์ 3 – สี่แยกสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ 3