ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสุระนารายณ์ 3 (โรงหนังจิตฤดีเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)