ติดต่อหน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลลำนารายณ์

204/2 หมู่ที่ 6 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

โทรศัพท์ 036-461758, 036-461759

E-mail : saraban@lamnaraicity.go.th, lamnaraicity2021@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อหน่วยงาน
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.