การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕ และ “งดรับ งดใช้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)