ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลลำนารายณ์ใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)