สถานธนานุบาลลำนารายณ์

รับจำนำ ทองคำ เพชร พลอย เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิหา และของเบ็ดเตล็ดอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งอยู่ที่ ซอยท่ามะนาว 5 เลขที่ 361/38-39 หมู่ที่ 5 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 0-3677-6404