สถานธนานุบาลลำนารายณ์

รับจำนำ ทองคำ เพชร พลอย เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิหา และของเบ็ดเตล็ดอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งอยู่ที่ ซอยท่ามะนาว ๕ เลขที่ ๓๖๑/๓๘-๓๙ หมู่ที่ ๕ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 0-3677-640