ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (10 MB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ (822 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (277 kB)

Read more

รับรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565 ตามที่จังหวัดลพบุรีแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี

Read more

ตรวจรับงานก่อสร้างถนน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากโครงการเดิม ซอยสระบุรี-หล่มสัก 6/1 (ซอยบ้านลุงสำราญ) หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์

Read more

พิธีจบการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ (รุ่นที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 77 คน

Read more

ตรวจรับงานปรับปรุงถนน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนน คสล.และรางวี คสล. (หน้าอาคารราชพัสดุ) หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.496730959161674

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

Read more

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ศึกษาดูงาน

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้เรียนรู้การจัดการพื้นที่แบบทฤษฎีใหม่ ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีทั้งแหล่งกักเก็บน้ำ เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่สำหรับเป็นที่พักอาศัย เรียนรู้วิธีการทำขนมไทยจากบ้านป้ามะลิ

Read more