ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 17 กันยายน 2564เทศบาลตำบลลำนารายณ์นำโดยนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคลนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยการมอบถุงยังชีพ ให้กับครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ณ โรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลลำนารายณ์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.2724170141212727

Read more

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เทศบาลตำบลลำนารายณ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์นำโดยนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคลนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ในการบริการฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์มให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนไว้เรียบร้อยแล้วจำนวน 3,000 คน ซึ่งจะทยอยฉีดวัคซีนวันละ 1,000 คนระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2(ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.เขาบัลลังค์)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (3 MB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์เรื่อง มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) (12 MB)

Read more

เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนอำเภอชัยบาดาล

อำเภอชัยบาดาล วัดลำนารายณ์ กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลชัยบาดาล ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์ สาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล) ปกครองอำเภอชัยบาดาล ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิคมลำนารายณ์ และเทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

Read more

กำหนดเวลาปฏิบัติงาน และจำนวนการขาด ลา มาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน และจำนวนการขาด ลา มาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (2 MB)

Read more

งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทบาลตำบลลำนารายณ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทบาลตำบลลำนารายณ์ (12 MB)

Read more