1 October 2023
Latest:

Author: เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำนารายณ์

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (4 MB)

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้ง บริเวณสนามกีฬา 44 ไร่ หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้ง บริเวณสนามกีฬา 44 ไร่ หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 MB)

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟย่อย หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟย่อย หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 MB)

Read More
กิจกรรมเทศบาล

ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลเร่ร่อน และทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟย่อย

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลเร่ร่อนอาศัยอยู่บริเวณสถานีรถไฟย่อย หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ พร้อมทั้งนำพนักงานกองช่าง พนักงานดับเพลิง ลงพื้นที่ฉีดล้าง ทำความสะอาด บริเวณดังกล่าว https://www.facebook.com/media/set/?set=a.683367117164723&type=3

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์จากกองการศึกษา ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงจอดรถดับเพลิง สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์

Read More
กิจกรรมเทศบาล

โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างร่วมโครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ

Read More
กิจกรรมเทศบาล

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้มีการตรวจคัดกรองโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น

Read More
กิจกรรมเทศบาล

สภากาแฟ (Morning Brief) ครั้งที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning Brief) ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย ร่วมปรึกษาหารือ

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานฐานะการเงิน รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานฐานะการเงิน รอบ 6 เดือน (457 kB)

Read More