ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเส้นทางเดิน-วิ่ง และเส้นทางจักรยาน ณ สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้ง บริเวณสนามกีฬา 44 ไร่ หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟย่อย หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566)

อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระบุรี – หล่มสัก 9/4 (ซอยข้างบ้าน น.ส.จุฑามาศ หวลอาวรณ์) หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุระนารายณ์ 30 หมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. (ซ้ายทาง) ซอยแยกซอยสุระนารายณ์ 1/2 (ซ้าย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…