ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอชัยบาดาล หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)

อ่านต่อ…

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเป็นอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเส้นทางเดิน-วิ่ง และเส้นทางจักรยาน ณ สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สนามกีฬาการรถไฟฯ 44 ไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านต่อ…

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้ง บริเวณสนามกีฬา 44 ไร่ หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟย่อย หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านต่อ…