ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เกษตรจังหวัดลพบุรี อ่านต่อ…

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการสนับสนุนแผน อ่านต่อ…

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแอ่านต่อ…

สืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะอ่านต่อ…

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญทุกท่านร่วอ่านต่อ…

ชัยบาดาลพร้อมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ร่วมโคอ่านต่อ…

กิจกรรมวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ตามแนวทาอ่านต่อ…

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 5 ลำนารายณ์

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้อ่านต่อ…

วันสถาปนาศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ครบรอบ 32 ปี

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมพิธีทอ่านต่อ…

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง นักเรียนโรงเรอ่านต่อ…