ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ต้อนรับ นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ ที่ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริเวณจุดบริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ

Read more

รับรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565 ตามที่จังหวัดลพบุรีแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี

Read more

ตรวจรับงานก่อสร้างถนน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากโครงการเดิม ซอยสระบุรี-หล่มสัก 6/1 (ซอยบ้านลุงสำราญ) หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์

Read more

พิธีจบการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ (รุ่นที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 77 คน

Read more

ตรวจรับงานปรับปรุงถนน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนน คสล.และรางวี คสล. (หน้าอาคารราชพัสดุ) หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.496730959161674

Read more

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ศึกษาดูงาน

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้เรียนรู้การจัดการพื้นที่แบบทฤษฎีใหม่ ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีทั้งแหล่งกักเก็บน้ำ เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่สำหรับเป็นที่พักอาศัย เรียนรู้วิธีการทำขนมไทยจากบ้านป้ามะลิ

Read more

ประชุมผู้ประกอบการจองบูธงานมหกรรมอาหาร

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล จัดประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ 2566 เข้าร่วมชี้แจงการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และลงทะเบียนจองพื้นที่พร้อมชำระเงินได้ที่กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 25

Read more

ประเพณีลอยกระทง 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ที่วัดใกล้บ้านของท่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบไป โดยในวันนี้ “นายกใช้” ได้จัดให้มีการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และได้นำไปถวายให้กับวัดลำนารายณ์และวัดอุดมสันติวรรณ ขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ คณะกรรมการชุมชน

Read more

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ณ บริเวณสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.491031879731582

Read more

แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2565 ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) ซึ่งการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี พ.ศ. 2565

Read more

ตรวจสารปนเปื้อนอาหาร “Clean Food Good Taste”

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลชัยบาดาล และสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสารปนเปื้อน ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ำ และมือของผู้ที่สัมผัสอาหาร ร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลลำรายณ์

Read more