เทศบาลพบประชาชน หมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน “เทศบาล 17 ชุมชน” ทุกคนคือญาติมิตร ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน

Read more

เทศบาลพบประชาชน หมู่ 1 ชัยนารายณ์ ชุมชน บขส.สร้างสรรค์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน “เทศบาล 17 ชุมชน” ทุกคนคือญาติมิตร ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

Read more

เทศบาลพบประชาชน หมู่ 1 ชัยนารายณ์ วัดศิริบรรพต

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน “เทศบาล 17 ชุมชน” ทุกคนคือญาติมิตร ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

Read more

เทศบาลพบประชาชน หมู่ 4 ชัยนารายณ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน “เทศบาล 17 ชุมชน” ทุกคนคือญาติมิตร ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

Read more

กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลตำบลลำนารายณ์ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2953424564953949&type=3

Read more

เทศบาลพบประชาชน ชุมชนรถไฟพัฒนา หมู่ 10 ลำนารายณ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน “เทศบาล 17 ชุมชน” ทุกคนคือญาติมิตร ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

Read more

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่องสารเสพติด เอดส์

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่องสารเสพติด เอดส์ สำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ในการส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศในยุคปัจจุบัน

Read more

โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ รุ่นที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้”สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลำนารายณ์” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

Read more

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคลนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น ๓

Read more

อบรมการจัดการขยะ

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะต้นทางรวมทั้งการนำกลับมาใช้ประโยชน์ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวลำนารายณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะ ด้วยการคัดแยกประเภทของขยะก่อนนำไปทิ้งทุกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ค่ะ ซึ่งได้ดำเนินการอบรม หมู่ 3 และหมู่ 9

Read more

โครงการต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมงานโครงการต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร

Read more