ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

อ่านต่อ…

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้งบริเวณสนามกีฬา 44 ไร่ หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จำนวน 5 รายการ

อ่านต่อ…

ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอชัยบาดาล หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)

อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเป็นอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านต่อ…