หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.lamnaraicity.go.th/files/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 111124545.pdf

Read more

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ. (560 kB)

Read more