รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปี 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ (8 MB)

Read more

งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทบาลตำบลลำนารายณ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทบาลตำบลลำนารายณ์ (12 MB)

Read more

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของงานจัดเก็บภาษี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของงานจัดเก็บภาษี (18 MB)

Read more

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลลำนารายณ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประเมินความพึงพอใจปี2563 (7 MB)

Read more

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตําบลลํานารายณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศความพึงพอใจ ข้อ o16 (75 kB)

Read more