แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (465 kB)

Read more

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต (154 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (82 kB)

Read more