การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนดำเนินงานประจำปี (995 kB)

Read more