รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 MB)

Read more

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (206 kB)

Read more

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (403 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (320 kB)

Read more