หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์
ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำนารายณ์
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
เดิมบ้านลำนารายณ์มีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองของตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ต่อมาบ้านลำนารายณ์มีประชากรมากขึ้นและมีความเป็นชุมชนที่หนาแน่นมากขึ้น ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลจากตำบลชัยบาดาลมาอยู่ที่ตำบลลำนารายณ์ ซึ่งมีความเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์มากกว่า ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศจัดตั้งตำบลลำนารายณ์ ให้มีฐานะเป็น “สุขาภิบาลลำนารายณ์” เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๐๔ นายสุวรรณ ศรีสุคนธรัตน์ นายอำเภอชัยบาดาล ในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแร และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม๒๕๔๒
 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีประมาณ ๙๕ กิโลเมตร ห่างจาก กรุงเทพมหานครประมาณ ๑๙๘ กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๑๒.๖ ารางกิโลเมตร
ประชากร ทั้งสิ้น จำนวน ๑๖,๔๐๕ คน มีครัวเรือนจำนวน ๗,๓๙๑ ครัวเรือน
  ชาย จำนวน ๗,๙๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๕
  หญิง จำนวน ๘,๔๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๕
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๓๐๑.๙๘ คน / ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๑
ตำบลนิคมลำนารายณ์
ตำบลชัยนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๗
ตำบลท่ามะนาว
ตำบลท่ามะนาว
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
 
 
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ส่วนใหญ่ มีอาชีพ ค้าขายและ รับจ้าง เป็นเจ้าของกิจการ และรับราชการ
  เป็นที่ราบลุ่มลักษณะเป็นท้องกระทะและที่ราบสลับเนินเขา
 
เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู
ฤดูร้อน มีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๙.๒ องศาเซลเซียส
ฤดูฝน มีฝนตกชุก เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ ๑๒๘๐.๐ มม./ปี
ฤดูหนาว มีอากาศเย็น เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๑๓.๗ องศาเซลเซียส
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำนวนครัวเรือน
  ม.๑     ๗๙๕ ๘๑๒   ๗๘๔  
ม.๑ ชัยนารายณ์   ๗๕๔ ๗๘๐   ๖๗๖
  ม.๓     ๑,๒๖๐ ๑,๓๑๐   ๑,๐๕๘  
ม.๔     ๖๒๖ ๖๖๙   ๕๓๘
  ม.๔ ชัยนารายณ์   ๗๗๔ ๗๗๗   ๕๑๓  
ม.๕     ๙๙๒ ๙๕๖   ๑,๑๑๑
  ม.๖     ๓๗๐ ๔๑๓   ๔๘๖  
ม.๘     ๘๕๗ ๑,๐๐๓   ๙๕๘
  ม.๙     ๘๗๖ ๙๓๖   ๘๓๘  
ม.๑๐     ๔๐๕ ๔๗๔   ๔๕๐
  ม.๑๑     ๒๗๕ ๒๙๑   ๒๙๖  
 
 
 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐ โทรศัพท์ : ๐๓๖ - ๔๖๑-๗๕๘-๙ โทรสาร : ๐๓๖ - ๖๓๐-๖๕๕
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลลำนารายณ์
จำนวนผู้เข้าชม 6,521,382 เริ่มนับ 25 ก.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10