หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์
ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำนารายณ์
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
การเดินทางติดต่อและการขนส่งสินค้า การบริการต่าง ๆ มีใช้เฉพาะ เส้นทางขนส่งทางบก โดยมีเส้นทางรถไฟผ่าน ๑ สาย คือ ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ(กรุงเทพฯ – หนองคาย) ส่วนเส้นทางรถยนต์นั้น ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีจำนวน ๒๒๗ สาย ระยะทาง ๗๔.๙๕ กม. แยกเป็นทางหลวงแผ่นดิน ๔ สาย ซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม
ระยะทาง ๘ กิโลเมตร ได้แก่
 
   
ประชาชนภายในเขตเทศบาลลำนารายณ์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ ๙๙ อิสลามและคริสต์ประมาณร้อยละ ๑ ศาสนสถาน มีดังนี้
  วัด จำนวน แห่ง
  มัสยิด จำนวน แห่ง
  คริสตจักร จำนวน แห่ง
  ศาลเจ้า จำนวน แห่ง
  มูลนิธิพุทธเมตตา จำนวน แห่ง
  มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ จำนวน แห่ง
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๖๐ แห่ง
  มีสถานีตำรวจภูธร จำนวน แห่ง
  รถดับเพลิง จำนวน คัน
  รถบรรทุกน้ำ จำนวน คัน
  รถตรวจการณ์ จำนวน คัน
  รถกู้ภัย จำนวน คัน
  เครื่องสูบน้ำ(เครื่องเล็ก) จำนวน เครื่อง
  เครื่องสูบนํ้า(เครื่องใหญ่) จำนวน เครื่อง
  ถังเคมีดับเพลิง จำนวน ๑๕๐ ถัง
 
   
  โรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๙๐ เตียง แห่ง
  สาธารณสุขอำเภอ แห่ง
  คลีนิกแพทย์ แห่ง
  ร้านขายยา    
  ร้านขายยาประเภท ก.( มีเภสัชกรควบคุม) แห่ง
  ร้านขายยาประเภท ข. (ไม่มีเภสัชกร) แห่ง
  ร้านขายยาประเภท ค.(ยา/อาหารสัตว์) แห่ง
  ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ๑๓ แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ๑๓ แห่ง
  มีอัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ๑๐๐ %
  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ๑๙๕ คน
  รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ
  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน คัน
  รถเข็นเพื่อเก็บขยะมูลฝอย จำนวน ๒๐ คัน
  สถาบันการศึกษาทั้งสิ้น ๑๐ แห่ง แบ่งตามสังกัด ดังนี้
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี จำนวน แห่ง
  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน แห่ง
  สังกัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จำนวน แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน แห่ง
  ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก จำนวน แห่ง
  แบ่งตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้
  โรงเรียนที่สอนระดับอาชีวะศึกษา (ปวช.,ปวส.) จำนวน แห่ง
  โรงเรียนที่สอนระดับมัธยมศึกษา (ต้น-ปลาย) จำนวน แห่ง
  โรงเรียนที่สอนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาต้น จำนวน แห่ง
  โรงเรียนที่สอนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จำนวน แห่ง
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด จำนวน แห่ง
 
 
ประชาชนนิยมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา และเข้าร่วมสืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลต่างเช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง และในวันวิสาขบูชา มาฆะบูชาก็จะมีการเวียนเทียน ณ วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เป็นต้น
 
 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐ โทรศัพท์ : ๐๓๖ - ๔๖๑-๗๕๘-๙ โทรสาร : ๐๓๖ - ๖๓๐-๖๕๕
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลลำนารายณ์
จำนวนผู้เข้าชม 6,521,361 เริ่มนับ 25 ก.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10