หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์
ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำนารายณ์
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
1
2
3
 
 
   
 
 
   
 
     
  ปรับปรุงและขยายการก่อสร้าง การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ซอย ท่อระบายน้ำ ทางเท้าทุกสาย ให้เพียงพอ แก่ความต้องการของประชาชน
  ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำผังเมืองและด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม
 
 
   
 
     
  ส่งเสริมการทำอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและคนว่างงาน
  ส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
 
 
   
 
     
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาด้านต่างๆ
  ส่งเสริมและรณรงค์ ให้ความรู้ทางการเมือง การปกครอง ให้ประชาชนรู้สิทธิ และหน้าที่ของตน ที่มีต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ
  ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการสังคม และการสาธารณะกุศล เพื่อการยังชีพของตน
  ส่งเสริมให้ประชาชนระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
  ส่งเสริมและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมและจัดระเบียบของชุมชน ให้มีความเรียบร้อยสวยงาม
  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการทุกประเภทในท้องถิ่น
 
 
   
 
     
  ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กในวัยเรียน
  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐ โทรศัพท์ : ๐๓๖ - ๔๖๑-๗๕๘-๙ โทรสาร : ๐๓๖ - ๖๓๐-๖๕๕
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลลำนารายณ์
จำนวนผู้เข้าชม 6,521,200 เริ่มนับ 25 ก.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10