ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเป็นรถตักขุดหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ